Reservering

Bij Domaine de Cadenne kunt u reserveren via het reserveringsformulier, per mail, brief of telefoon. Wij sturen u een bevestiging en factuur. Indien u binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging 30% van het factuurbedrag overmaakt op onze rekening is de reservering definitief. Bij reserveringen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient het hele bedrag in een keer binnen 10 dagen op onze rekening gestort te zijn. Zodra u de reservering heeft gedaan, accepteert u automatisch onze algemene voorwaarden.

Betaling van het restant

Het resterende bedrag van de factuur dient minimaal 8 weken vóór aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn. Indien het geld dan nog niet op onze rekening staat, vervalt de boeking en treden de bepalingen vermeld onder annulering in werking. Voordat u gebruik kunt maken van de faciliteiten, dient het hele factuurbedrag voldaan te zijn.

Huur

Wij stellen het ten zeerste op prijs indien er in de accommodatie niet gerookt wordt.
De gîte / studio en de tent worden verhuurd per week van zaterdag 15.00 uur tot de volgende zaterdag 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen kan de huurperiode in overleg aangepast worden.
Tegen betaling kunnen we eventueel extra bedden plaatsen. Dit dient vooraf overlegd te worden.
De huur van hand- en theedoeken is niet inbegrepen in de huurprijs. Wij gaan er van uit dat u de accommodatie achterlaat zoals u hem aantrof bij aankomst; netjes en met complete en in goede staat verkerende inventaris. Mocht dat niet zo zijn dan behouden wij ons het recht voor de kosten door te berekenen. Vermiste of kapotte zaken aan de accommodatie en/of inventaris worden ter plekke verrekend.
Gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen. Gebruikt u méér elektriciteit dan in de tarievenlijst vermeld staat, dan wordt dit verrekend met de borg.

De verhuurder heeft in het geval van noodzakelijk onderhoud altijd het recht het gehuurde te betreden en de werkzaamheden uit te voeren. Het onderhoud van het zwembad en de terreinen zal met zo min mogelijk overlast uitgevoerd worden.

Zwembad

Bij de huur inbegrepen is het gebruik van het zwembad met ligbedden en parasols.
Het dragen van zwemkleding (lycra, spandex, e.d.) is verplicht, dat betekent geen gewone (katoen, polyester) shorts en geen boxershorts. Voor de allerkleinsten is het verplicht een zwemluier te dragen.

Huisdieren

Na overleg zijn de meeste huisdieren bij ons van harte welkom. De normale gedragsregels zijn uiteraard wel van toepassing, dus honden aangelijnd.

Waarborgsom

De waarborgsom kunt u vinden in de tarievenlijst. Deze dient overgemaakt worden met de laatste termijn of contant voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden. Nadat de accommodatie is gecontroleerd en er geen schade is geconstateerd, wordt het bedrag van de waarborgsom aan u terugbetaald of binnen twee weken aan u overgemaakt na aftrek van eventueel meerverbruikte elektriciteit en/of schade. De huurder is aansprakelijk voor alle aangebrachte schade, ook die van medereizigers en huisdieren. Mocht de waarborgsom onvoldoende zijn, dan dient de huurder het aanvullende bedrag te betalen.

Aansprakelijkheid verhuurder

Het verblijf op en het gebruik maken van de faciliteiten van Domaine de Cadenne zijn geheel voor eigen risico. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of ongemakken die ontstaan zijn op het landgoed. Wij doen er alles aan om uw verblijf geheel naar uw zin te maken. Voor ongemakken voortkomend uit veranderingen in de situatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De huurder gaat ermee akkoord het gehuurde met vereiste zorg te bewonen, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient er volledige rust te heersen op het terrein. Het is niet toegestaan versterkte muziek/geluid te produceren zonder toestemming van de beheerder/eigenaar. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, kan hem de verdere toegang tot het gehuurde worden ontzegd. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege als ontbonden beschouwd, waarbij géén aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de huursom.

Annulering

Bij annuleringen meer dan 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van € 25,00 administratiekosten teruggestort indien de verhuurder erin slaagt een andere huurder te vinden. Bij annulering binnen 8 weken voor het begin of na aanvang van de huurperiode kunnen wij geen terugbetaling doen. Er wordt géén compensatie betaald in geval van “force majeure” (iets dat niet valt te voorzien of buiten invloed van de verhuurders valt).

Wij adviseren u een volledige reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.